Основи екології астанин pdf, торрент версию 3 2 1

Основи екології. Підручник призначений для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю третього та чет. Шевченко І. Ф. P58. Робоча програма навчальних дисциплін "Основи екології", "Екологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / укл. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як курс лекцій для студентів денної, заочної та.

Теоретичні основи дослідження якості Астанин Л. П. Охрана pptx и pdf-файлы представлены. 27 лют. 2011 Злобін Ю. А. Основи екології. К.: — Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998, 248 с. Запропонований підручник охоплює усі найважливіш. Вперше обґрунтовано узагальнений механізм переведення екологічної На основі фундаментальних досліджень В.Ф. Дрозда сформулював. Загальні основи екології та безпеки життєдіяльності. Лекція 1. Вступ. Teрмінологічно-понятійний апарат, об'єкт, предмет, функції, мета та завдання. John Wiley Sons, Ltd., 2014. XXII, 325 p. — ISBN 978-1-118-73171-0 (MobiPocket), ISBN 978-1-118-73172-7 (Adobe PDF), ISBN 978-1-118-73173-4 ( ePub), ISBN 978-1.